INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE 2017


Archiwum intencji mszalnych
Rok 2017 <==


Intencje Mszy Świętych: 12. 02 – 18.02. 2018 R.

Poniedz. – 12. 02.
8.oo
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 14 greg.
+ Stanisława Wąsika – 7 dzień po śmierci, od żony.
+ Doroty Styrna – 1 rocznica śmierci, od Grzegorza.
+ Janiny i Stanisława Wielgosz – rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Heleny Dąbrowa od wnuka Jerzego z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuka Daniela z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuka Marka z rodziną.

17.oo
W int. Elżbiety z ok. 70 ur., z prośbą o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa od córki i syna z rodzin.

Wtorek – 13.02
8. oo
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 15 greg.
+ Edwarda Jastrzębskiego – 1 rocznica śmierci, od żony.
+ Karoliny – 1 rocznica śmierci.
+ Genowefy Pasula.
+ Heleny Dąbrowa od prawnuczek Karoliny i Magdaleny.
+ Heleny Dąbrowa od chrześniaka Wiesława z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Barbary i Stanisława Jawor.
+ Heleny Dąbrowa od Moniki i Piotra Jaworów

17.oo
+ Jacka Grocholskiego, z okazji imienin.

Środa – Popielcowa
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 16 greg.
+ Zofii Kubala – rocznica śmierci.
+ Heleny Dąbrowa od Barbary i Marka Jawor z rodziną
+ Heleny Dąbrowa od Barbary Dąbrowa z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Marii Gołąb z rodziną.

8.oo
+ Stanisława Filipowskiego – 5 rocznica śmierci.

9.3o
W int. Adriana Zachary, z ok. 9 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, od rodziców.

11.oo
+ Anny Śliwa – 30 dzień po śmierci, z int. rodziny.

17.oo
W int. Hani Rzepka i jej rodziców, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dalszym życiu.

Czwartek – 15.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 17 greg.
+ Tadeusza Koczwary –6 rocznica śmierci, Aureli żony.
+ Józefy Wolnik, Józefa męża – 4 rocznica śmierci.
+ Heleny Dąbrowa od Mieczysława Klimka
+ Heleny Dąbrowa od Bogusławy Brzezińskiej z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Teresy Rutka.
+ Heleny Dąbrowa od Marii Turlej z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Marii Żurek z rodziną.

17.oo
W int. Wojciecha Książek, z ok. 18 urodzin, z pr. o światło Ducha Św. op. MB i św. St-wa w dorosłym życiu, z int. Rodziców i rodzeństwa.

Piątek – 16.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 18 greg.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Baranów.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Gorczyców.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Polków.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Urbańskich.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Czesaków z Tarnowa.
+ Heleny Dąbrowa od Zuzanny Rudnickiej z Maszkienic.
+ Heleny Dąbrowa od uczestników pogrzebu.

16.oo
W int. Czł. Róży św. Rafała, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. w N. Roku, zel. St-w Kołodziej.

17.3o
+ Romana Rogozińskiego, z okazji imienin, od rodziny Brzezińskich.

Sobota – 17.02.
6.30
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 19 greg.
W int. Czł. Róży św. JP II, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B.bł. w N.Roku, zel. Helena Pasula.
+ Za zmarłych z rodziny Lisów.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Ropelewskich.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Styrnów i Kaczówków.
+ Heleny Dąbrowa od sąsiada Stanisława Borowca.
+ Heleny Dąbrowa od sąsiadów.
+ Heleny Dąbrowa od Sióstr Sercanek i przyjaciół z Jaślisk.

17.oo
W int. Patrycji Mroczek, z ok. 18 urodzin, z pr. o zdr. i dary Ducha Św. op. MB i św. St-wa i św. Jana Pawła II w dorosłym życiu, z int. siostry Oli.

I.N WP -18
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 20 greg.
+ Jana Dąbrowy – 30 rocznica śmierci, Marii żony.

8.oo
W int. Marii i Bronisława, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu dla całej rodziny.

9.3o
+ Danuty Pamuła – 5 rocznica śmierci, Agnieszki córki.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Czesławy – mamy Pani Elżbiety, od Zespołu Dziewczęcego OREMUS.
+ Genowefy Sznajder, Stanisława męża, od wnuka Piotra i Wioletty Syl.

15.3o
+ Jana Kołodzieja, z intencji żony i dzieci z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 05. 02 – 11.02. 2018 R.

Poniedz. – 05. 02.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Franciszka.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 7 greg.
+ Heleny Grochola, Stanisława męża – 3 rocznica śmierci.
+ Cecylii Zachara – 7 dzień po śmierci, od męża Mieczysława z córkami.
+ Zofii Rudnik od Józefy Migdał i Marii Cebula.
+ Zofii Rudnik od rodziny Baniak i Malik.
+ Zofii Rudnik od Wielgoszów.

17.oo
+ Janiny i Stanisława Wielgosza Stanisława syna.

Wtorek – 06.02
6.3o
W int. Lidii i Józefa z ok. imienin, z prośbą o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 8 greg.
+ Józefa Żurka, Eugenii żony, Stanisława syna, Józefa zięcia.
+ Zofii Rudnik od pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach.
+ Zofii Rudnik od uczniów z kl.3 a z Mokrzysk z rodzicami.
+ Zofii Rudnik od sąsiadów.
+ Zofii Rudnik od sąsiadów.

17.oo
+ Marka Żurka, od żony i dzieci.

Środa – 07.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 9 greg.
+ Władysławy Kozioł – 2 rocznica śmierci.
+ Czesława Urbańskiego – 2 rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od sąsiadki Kazimiery Humen.
+ Zofii Rudnik od członków Róży św. Doroty, zel. Marii Rudnik.
+ Zofii Rudnik od członków Róży św. Doroty, zel. Marii Rudnik.
+ Zofii Rudnik od przyjaciół z Brzeska.

17.oo
W int. Joanny i Mariusza Radeckich, z okazji 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu, od rodziców Mariusza z siostrami i rodzinami.

Czw. – 08.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 10 greg.
+ Jana Ćwioro – rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od Kierownictwa i współpracowników Narzędziowni Can-Pack.
+ Zofii Rudnik od Kierownictwa i współpracowników Narzędziowni Can-Pack.
+ Zofii Rudnik od Kierownictwa i współpracowników Narzędziowni Can-Pack.
+ Zofii Rudnik od uczestników pogrzebu.
+ Zofii Rudnik od uczestników pogrzebu.

17.oo
W int. Czł. Róży św.Józefa, zel.Teresa Przesławska,o zdr.B.bł.op.MB i św. St-wa, zm. z tej Róży.

Piątek – 09.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 11 greg.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli, Jakości.
+ Heleny Dąbrowa od córki.
+ Heleny Dąbrowa od córki Teresy z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od córki Antoniny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od córki Antoniny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od syna Jana z rodziną.

17.oo
+ Agaty Gawlik, Władysława Kuty, zm. z rodziny.

Sobota – 10.02.
6.30
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 12 greg.
+ Stanisławy Filipowskiej – 7 rocznica śmierci, Stanisława męża, Jana syna.
+ Zofii Baniak, Jana męża – 13 rocznica śmierci.
+ Stanisława Pałki – rocznica śmierci, Eleonory żony.
+ Heleny Dąbrowa od wnuczki Anny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuczki Joanny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuczki Moniki.

17.oo
+ Jana Żurka – 12 rocznica śmierci.

Niedziela – 11. 06.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 13 greg.
+ Józefa Barnasia – 3 rocznica śmierci, Heleny żony.

8.oo
+ Andrzeja Wilkosza – 4 rocznica śmierci, Genowefy Latocha

9.3o
+ Marii Słowik – 2 rocznica śmierci, Ryszarda męża.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Zofii i Kazimierza Legutko, z okazji 60 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu.
+ Stanisława Lisa – rocznica śmierci.

15.3o
W int. Teresy i Stanisława Urbaś, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu


Intencje Mszy Świętych: 29.01 – 04.02.2018 r.

Poniedz. 29.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 29 greg.
+ Lesława Święcha – 7 dzień po śmierci, od żony z dziećmi.
+ Janiny Babiuch – 7 dzień po śmierci, od córki z mężem i dziećmi.
+ Jana Turka – 12 rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od rodziny Konstanty.
+ Zofii Rudnik od rodziny Kądziołka.
+ za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.oo
+ Stanisława Wielgosza w dniu urodzin, z intencji syna Marka z rodziną.

Wtorek – 30.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 30 greg.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 1 greg.
+ Małgorzaty Cabała – 30 dzień po śmierci, od męża i syna.
+ Heleny Baran – 7 rocznica śmierci.
+ Teresy Borowiec – 30 rocznica śmierci, z intencji siostry Krystyny z rodziną.
+ Zofii Rudnik od rodziny Baniak i Malik.
+ Zofii Rudnik od rodziny Mietła.

17.oo
+ Jan Bolka – 27 rocznica śmierci, Wiktorii żony – 11 rocznica śmierci.

Środa -31.01.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 2 greg.
+ Mariusza Burnata, od Alicji i Mirosława Koczwary z rodziną.
+ Jana i Kazimiery Halik – rocznica śmierci, z intencji rodziny.
+ Zofii Rudnik od rodziny Grocholski.
+ Zofii Rudnik od rodziny Piwowarski.
+ Zofii Rudnik od rodziny Woda.
+ Zofii Rudnik od Beaty Kocańda, z rodziną z Bochni.

17.oo
+ Jana Baniaka, Zofii żony – 19 rocznica śmierci.

Czw-k- 01.02.
6.3o
W int.Marii Lambert z ok 91 urodzin, z podz. za otrz.łaski z pr. o zdr.B.bł. od dzieci z rodz.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 3 greg.
+ Józefa Matysa – 9 rocznica śmierci.
+ Józefa Wolnika, Józefy żony – 27 rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od Teresy Adamczyk.
+ Zofii Rudnik od Kazimierza Kani z rodziną.
+ Zofii Rudnik od Stanisława Kani z rodziną.

17.oo
+ Józefa Czuja – 15 rocznica śmierci.
MB. Grom.

6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 4 greg.
+ Marii Bant w dniu imienin.

8.oo
+ Wiktorii Latocha – rocznica śmierci, Józefa męża.

9.3o
+ Stefanii Kania – 7 rocznica śmierci.

11.oo
+ Heleny i Mieczysława Chmielarz, z intencji wnuka.

17.oo
+ Weroniki Wójcik, Władysława męża, Stanisława syna.
+ Czesławy z intencji rodziny Cholewa.

Sobota -03.02.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 5 greg.
+ Magdaleny Urbańskiej – 49 rocznica śmierci.
+ Celiny Katalo zd. Chmielarz, z intencji siostrzeńca.
+ Alfreda Chmielarza – 5 rocznica śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Pagacza – 23 rocznica śmierci, od żony z dziećmi.
+ Zofii Rudnik od Agnieszki i Juliusza Kasoń.

17.oo
+ Wacława Franczak – 1 rocznica śmierci, zmarłych rodziców.

Niedz.04.02.2018
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 6 greg.
+ Józefy Gibała – 13 rocznica śmierci.

8.oo
+ Fryderyka Kurtyki, Józefy żony, Stanisława syna – rocznica śmierci.

9.3o
+ Jana Żurka – 12 rocznica śmierci, Eugeniusza syna.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Marii Styrna – 30 dzień po śmierci, od męża i córki.
+ Jana Wójcika – 25 rocznica śmierci, Anny żony.

15.3o
+ Stanisławy Żurek – z Róży św. Łucji.


Intencje Mszy Świętych: 22.01 – 28.01.2018 r.

Poniedz. 22.01
6.3o
W int. Władysławy, z prośbą o zdrowie B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Kazimierza Wody – 22 greg.
+ Czesławy – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Elżbiety Brzyk – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Józefa Hajdo – 30 dzień po śmierci.
+ Józefy Majdzińskiej – 11 rocznica śmierci, Stanisława męża, i zmarłych z rodziny.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Turlej i Tomaszkiewicz.

17.oo
+ Józefy Kijowskiej – 18 rocznica śmierci, Franciszka męża.

Wtorek – 23.01.
6.3o
W int. Ryszarda w 73 r. urodz, z pr. o B.błog. op.MB i św. Stwa,od żony i dzieci z wnukami
+ Kazimierza Wody – 23 greg.
+ Józefa Dziaduły od sąsiadów.
+ Józefa Dziaduły od sąsiadów Chrupek i Legutko.
+ Jacka Pamuły od rodziny Ryba.
+ Jacka Pamuły od rodziny Gradzi i Fularskich.
+ Jacka Pamuły od rodziny Reczyńskich.

17.oo
+ Eugeniusza Czarnika – 6 rocznica śmierci, od żony.

Środa -24.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 24 greg.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli, Jakości.
+ Romana Pałki – 10 rocznica śmierci, oraz Genowefy Jarosz – 18 rocznica śmierci
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.

17.oo
+ Stanisława Wielgosza z okazji urodzin, zmarłych rodziców; Janiny i Stanisława.

Czw-k- 25.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 25 greg.
+ Edwarda Mularza – rocznica śmierci, Aureli żony.
+ Jacka Pamuły od sąsiadów, rodzinnego domu.
+ Jacka Pamuły od uczestników pogrzebu.
+ Zofii Rudnik od bratanic; Krystyny, Anny i Urszuli.
+ Zofii Rudnik od kuzyna Zdzisława z żoną.
+ Zofii Rudnik od siostry Janiny z rodziną z Krakowa.

17.oo
+ Edwarda Mularza – rocznica śmierci, Aureli żony.

Piąt26.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 26 greg.
+ Piotra Witnika – 30 dzień po śmierci, od żony i dzieci.
+ Stanisławy Mróz – 13 rocznica śmierci, Stanisława męża i Stanisława syna.
+ Pawła Kądziołki- 41 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Marii Pasieka, Augustyna męża – rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od siostrzenicy Urszuli Trzepizur z rodziną.
+ Zofii Rudnik od Doroty z Brzeska z rodziną.

17.oo
+ Edwarda Filipskiego – 4 rocznica śmierci, oraz za zmarłych rodziców i teściów.

Sobota -27.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 27 greg.
+ Ryszarda Przybyło – 8 rocznica śmierci.
+ Józefa Wody – 25 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Zofii Rudnik od rodziny Prokop.
+ Zofii Rudnik od Anny Rudnik.
+ Zofii Rudnik od Wojciecha i Katarzyny Zych, z córką Ewą.
+ Zofii Rudnik od Ewy i Janusza Mądry.

17.oo
+ Alicji Chruściel – rocznica śmierci, od rodziców.

Niedz.28.01.2018
6.3o
+ Józefa Wilka, Rozalii Szymczak.
+ Kazimierza Wody – 28 greg.

8.oo
+ Henryki Urbaś – 5 rocznica śmierci.

9.3o
+ Magdaleny Borowiec i zmarłych z rodziny.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisławy Żurek, z intencji Małgorzaty i Andrzeja.

15.3o
+ Stanisławy Żurek – z Róży św. Łucji.


Intencje Mszy Świętych: 15.01 – 21.01.2018 r.

Poniedz. 15.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 15 greg.
+ Marii Styrna – 7 dzień po śmierci, od męża i córki.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli, Jakości.
+ Stanisławy Kargol od chrześniaka Andrzeja z rodziną.
+ Stanisławy Kargol od kuzyna Kazimierza Legutko z rodziną.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Czarnik z Dołęgi.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Duda z córkami.

17.oo
+ Anety Kurnik, z intencji koleżanki Marii Czyżyckiej.

Wtorek – 16.01.
6.3o
W int. Siostry Agaty z okazji 47 urodzin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. z int. rodziny.
+ Kazimierza Wody – 16 greg.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Gaczoł.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Góra.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Kubala.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Gwóźdź z Mokrzysk.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Stępak z Mokrzysk.

17.oo
+ Włodzimierza Żurka z okazji urodzin i imienin, od żony i dzieci z rodzinami.

Środa -17.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 17 greg.
+ Zofii i Józefa Pagacz – rocznica śmierci, Józefa Tryby, od rodziny Boryczków.
+ Jana Kozińskiego, od syna z żoną i wnukami.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.

17.oo
+ Genowefy i Stanisława oraz syna Wiesława, z intencji Marii.

Czw-k- 18.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 18 greg.
+ Roberta Fugat.
+ Tadeusza Łyko, z okazji urodzin z int. żony i dzieci.
+ Stanisławy Kargol od sąsiadów Legutko.
+ Stanisławy Kargol od uczestników pogrzebu.
+ Józefa Dziaduły od zięcia Tadeusza oraz wnuczki Urszuli i jej męża Mirosława.
+ Józefa Dziaduły od wnuka Łukasza z rodziną.

17.oo
W int. Ferdynanda, z prośbą o zdrowie B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Piąt19.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 19 greg.
+ Anny i Henryka Legutko, z okazji imienin.
+ Józefa Dziaduły od Małgorzaty Cierniak z rodziną.
+ Józefa Dziaduły od Anny i Dariusza Tybon z dziećmi.
+ Józefa Dziaduły od Zofii Tybon.
+ Józefa Dziaduły od Mieczysławy Sołtys z rodziną.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Kuczek z Bielczy.

17.oo
+ Czesława Leksa – 20 rocznica śmierci, od żony.

Sobota -20.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 20 greg.
+ Herminy Teodorowskiej – 4 rocznica śmierci, Stefana męża.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej – 30 dzień po śmierci, od wnuka Wojciecha.
+ Józefa Dziaduły od rodzin; Kolbusz, Świętek, Ząbik.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Furgałów.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Michalskich z Nowego Sącza.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Karczyńskich z Tarnowa.

17.oo
+ Adriana Kumorka – 1 rocznica śmierci, od wujka Mariusza z rodziną.

Niedz.21.01.2018
6.3o
W int. Krzysztofa w 50 r. urodzin, z pr. o B. błog. op. MB i św. St-wa, od żony i synów.
+ Kazimierza Wody – 21 greg.

8.oo
+ Stanisława Stępaka – 18 rocznica śmierci, zm. rodziców; Stanisława i Karoliny.

9.3o
+ Heleny Koczwara – 1 rocznica śmierci, oraz Marii Ciemięga – 14 rocznica śmierci
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Joanny i Mariusza Radeckich, z okazji 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.
W int. Alfredy i Kazimierza Bujak, od wnuków; Roberta i Jakuba, z okazji Dnia Babci i Dziadka

15.3o
+ Katarzyny i Franciszka Baczyńskich, Franciszka syna.


Intencje Mszy Świętych: 08.01 – 14.01.2018 r.

Poniedz. 08.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 8 greg.
+ Małgorzaty Cabała – 7 dzień po śmierci, od męża i syna.
+ Jana Pudło – 8 rocznica śmierci, Józefy żony, od córki z rodziną.
+ Stanisława Wolnika – rocznica śmierci.
+ Wacława Wojtusika od kolegów Tomasza Pabiana z pracy.
+ Wacława Wojtusika od koleżanek córki Ady z kl. IV a, LO.

15.3o
+ Genowefy i Władysława Smoleń.

Wtorek – 09.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 9 greg.
+ Jana Banta -34 rocznica śmierci, Marii żony, Bronisława syna.
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku

17.oo
+ Rozalii i Franciszka Miguły, od Marty Pikulskiej.

Środa -10.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 10 greg.
+ Wojciecha Sitarza od koleg. z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli Jakości
+ Wacława Wojtusika od przyjaciół córki Adeliny.
+ Wacława Wojtusika od koleż. c.Elżbiety z Oddz.Ginekol- Położ. i Noworod. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od koleż. c.Elżbiety z Oddz.Ginekol- Położ. i Noworod. w Brzesku + Wacława Wojtusika od koleż. c.Elżbiety z Oddz.Ginekol- Położ. i Noworod. w Brzesku

17.oo
+ Tadeusza Lacha – 11 rocznica śmierci.

Czw-k- 11.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 11 greg.
+ Czesława Źródlewskiego, Marii żony, Mieczysława syna – 5 rocznica śmierci.
+ Wacława Wojtusika od personelu z Oddz. Anestezjologii i Intens. Terapii w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Księgowości Szpitala w Brzesku.
+ Wacława Wojtusika od Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepanowie
+ Wacława Wojtusika od pracowników Firmy Biznes Turystyka.

17.oo
+ Heleny Żurek, z intencji Marii Lambert z rodziną.

Piąt12.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 12 greg.
+ Rozalii Czyżyckiej, z int. córki Marii i siostrzenicy z rodziną.
+ Wacława Wojtusika od Spółdzielni Pracy „KŁOS” w Brzesku.
+ Wacława Wojtusika od Spółdzielni Pracy „KŁOS” w Brzesku.
+ Wacława Wojtusika od Anny Brożek.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Lambertów z Mokrzysk

17.oo
W int. Patryka Dobrogowskiego z ok. 2 ur. o bł. Boże, op. MB i św. St-wa, z int. rodziców

Sobota -13.01.
6.3o
W int. pewnej rodziny z podz. za otrzym. łaski z prośbą z prośbą o zdr. B. błog. w życiu.
+ Kazimierza Wody – 13 greg.
+ Stanisława Płanety – 12 rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Salomei i Stanisława Wolszów.
+ Wacława Wojtusika od uczestników pogrzebu.
+ Wacława Wojtusika od uczestników pogrzebu.

15.3o
+ Władysława i Teresy Żak – 40 rocznica śmierci, od syna z rodziną.

Niedz.14.01.2018
6.3o
+ Kazimierza Wody – 14 greg.
+ Teresy Borowiec, od koleżanek.

8.oo
+ Zygmunta Koczwary, od chrześniaka Karola z rodziną.

9.3o
+ Marii Drąg – 2 rocznica śmierci, od córki Doroty z mężem.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Józefa i Marii Styrna, Stanisława i Józefa synów.

15.3o
+ Anny i Jana Rudnik, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


Intencje Mszy Świętych: 01.01 – 07.01.2018 r.

Nowy Rok – 2018
6.3o
+ Kazimierza Wody – 1 greg.
+ Mieczysława Książek, Joanny żony, zmarłe rodzeństwo.

8.oo
+ Emilii Pilch – 6 rocznica śmierci, od rodziny.
W intencjach Parafian

9.3o
W intencji pewnej osoby o szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą o łaskę zdrowia.
+ Stanisława Wielgosza, od syna Marka z rodziną.

11.oo
+ Ryszarda Słowika – 20 rocznica śmierci, Marii żony.

15.3o
+ Mieczysława Reczka.

Wtorek-2.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 2 greg.
+ Mieczysława Gładysza – rocznica śmierci, Marii żony.
+ Mieczysława Grucy z okazji imienin, od rodziny Kolbuszów.
+ Wacława Wojtusika od Marii Borowiec z rodziną.
+ Wacława Wojtusika od Wojciecha Brożka z rodziną.
+ Wacława Wojtusika od Moniki i Andrzeja Pasula.

17.oo
+ Jana Kargola, Haliny córki – 17 rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.

Środa 3.01.

6.3o
+ Kazimierza Wody – 3 greg.
+ Mariana Potaczek – 9 rocznica śmierci, od żony.
+ Eugenii Żurek, w dniu imienin od córki z rodziną.
+ Edwarda Pasierba – rocznica śmierci, Zofii żony.
+ Wacława Wojtusika od Józefa i Anny Żurek.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Cabałów.

17.oo
+ Marii Tomasik, Władysława męża.

Czwartek- 4.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 4 greg.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Górów i Janiny Starsiak.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Starsiaków.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Ostrykiewiczów.
+ Wacława Wojtusika od sąsiadów z ul. Łukowej.
+ Wacława Wojtusika od sąsiadów z ul. Łukowej.

17.oo
+ Genowefy Urbańskiej, z okazji imienin.

Piąt -5.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 5 greg.
+ Mieczysława Grucy – 30 dzień po śmierci, od wnuków; Kamili i Mateusza.
+ Teresy i Stanisława Turlej – 9 rocznica śmierci.
+ Wacława Wojtusika od sąsiadów Borowców.
+ Wacława i Bronisławy Wojtusik od rodziny Pabianów.
+ Wacława i Bronisławy Wojtusik od rodziny Pabianów.

17.oo
+ Stanisława Białka – 6 rocznica śmierci.

Obj. Pańsk.- 6.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 6 greg.
+ Antoniego i Józefy Kądziołka – rocznica śmierci, Stanisława syna.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Zofii i Stanisława Wody – rocznica śmierci.

9.3o
O szczęśliwe rozwiązanie, z prośbą o zdrowie, dla matki i dziecka, B. błog. opiekę MB.
+ Cypriana Turleja – 24 rocznica śmierci.

11.oo
+ Romana Paprockiego – 2 rocznica śmierci, z intencji rodziny.

15.3o
+ Heleny Smulskiej, Stanisława męża, Stanisława syna – 22 rocznica śmierci.

Niedziela-Chrztu PJ
6.3o
+ Kazimierza Wody – 7 greg.
+ Karola Dubiela – 25 rocznica śmierci, Heleny żony – 12 rocznica śmierci.

8.oo
+ Stanisława Zdunka – 24 rocznica śmierci.
+ Magdaleny Wąsik, Michała męża – 29 rocznica śmierci.

9.3o
+ Marii Borowiec, zmarłych rodziców.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisława Urbańskiego – 2 rocznica śmierci.

15.3o
+ Józefa Hojnowskiego – 29 rocznica śmierci, Zofii żony, Romana syna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *