Przejdź do treści

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Św. na III Niedzielę Wielkiego Postu

Intencje Mszy Świętych: 4.3.2013-10.3.2013r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 4.3.2013-10.3.2013r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Św. na II Niedzielę Wielkiego Postu

Intencje Mszy Świętych: 25.2.2013-3.3.2013r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 25.2.2013-3.3.2013r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Św. na I Niedzielę Wielkiego Postu

Intencje Mszy Świętych: 18.2.2013-24.2.2013r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 18.2.2013-24.2.2013r.

Zapraszamy do lektury artykułu „Gdzie jest figurka MB Niepokalanie Poczętej, ocalałej podczas pożaru kościoła w 1914 r.?”

W tekście zostało zamieszczone zdjęcie spalonego kościoła „długoszowskiego” z albumu płk Eduarda Freicher von Albori.

Fotografia zrobiona przez płk Eduarda Freicher von Albori, oficera austriackiego, który stacjonował w w Brzesku na wiosnę 1915 r.

Artykuł dostępny na stronie brzesko.ws:

http://www.brzesko.ws/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=5748&mid=10640

Papież Benedykt XVI ogłosił, że zakończy swój pontyfikat 28 lutego. Papież poinformował o tym osobiście po łacinie w poniedziałek podczas konsystorza zwyczajnego w Watykanie.

„W pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.” – tak brzmi oświadczenie papieża Benedykta XVI z 10 lutego br., które wygłosił dziś podczas Konsystorza w Watykanie.

W swoich modlitwach dziękujmy Panu Bogu za posługę Papieża Benedykta XVI na Stolicy Piotrowej.

==

Przypomnijmy – blisko 10 lat temu – 10 maja 2003 roku Parafia Św. Stanisława w Szczepanowie gościła legata papieskiego ks. Kardynała Josefa Ratzingera.

Podczas głównych uroczystości związanych z 750 rocznicą kanonizacji Św. Stanisława koncelebrował Mszę świętą z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.

Na zakończenie Mszy świętej głos zabrał legat papieski – kardynał Josef Ratzinger, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jeden z najbliższych współpracowników Ojca świętego Jana Pawła II. Z Rzymu przywiózł on pozdrowienia od Papieża Jana Pawła II i zapewnienie o jego modlitwie w intencji wszystkich zebranych na jubileuszowych uroczystościach. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę, iż ofiara biskupa Stanisława nie poszła na marne, ale przyniosła wielkie owoce duchowe, które widać także i dzisiaj w postaci licznych powołań kapłańskich na tarnowskiej ziemi. Ich liczbą może szczycić się diecezja tarnowska wobec Europy i całego świata. Legat papieski prosił o modlitwę w intencji Ojca świętego, a na parafii świętego Stanisława BM w Szczepanowie przekazał dar Jana Pawła II – kielich mszalny.

Ks. kardynał Josef Ratzinger w Szczepanowie – galeria zdjęć z uroczystości 750 lecia kanonizacji Św. Stanisława BM – 85 zdjęć 0 foto Marian Lambert

http://www.galerie.bazylikaszczepanow.pl/inne/2003

==

Materiały związane z wizytą ks. kardynała Joseph Ratzingera w Szczepanowie

Trwajcie w radości wiary – orędzie kardynała Ratzingera na zakończenie mszy

Na wstępie chcę Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od Ojca Świętego, który jeszcze wczoraj wieczorem zaprosił mnie do siebie, aby mógł wam przekazać najserdeczniejsze życzenia. Poczułem jak bardzo Ojciec Święty kocha ojczyznę, jak wiele znaczy dla niego postać św. Stanisława

Tekst orędzia
Św. Stanisław oddał swe życie za wielkie i ważne wartości moralne, za nienaruszalność porządku moralnego, za sprawy Boga i Kościoła. Ojciec św. Jan Paweł II, który już od 25 lat stoi wśród nas, również walczy o wartości moralne, aby te wartości panowały w naszym świecie, bo są one warunkiem zaistnienia sprawiedliwości i pokoju wśród ludzi. Nieustannie podziwiam to, jak Ojciec św. nigdy się nie oszczędza, ale oddaje wszystkie swoje siły dla spraw Boga i człowieka w tym świecie. Mówił czasem, że chce być świecą, która płonie i spala się na Bożą chwałę. Wiem, że wasze seminarium duchowne jest największe w Europie, że ta ziemia cieszy się szczególną miłością św. Stanisława, co przejawia się w tak licznych powołaniach kapłańskich, chyba najliczniejszych w świecie. Mogę tylko was zachęcić, wezwać was, abyście dalej trwali w tej wspaniałej radości wiary, której mogłem tutaj wśród was doświadczyć; abyście dalej dawali Kościołowi w świecie gorliwych i odpowiedzialnych kapłanów i ludzi świeckich.

W dzisiejszym świecie, który jest świadkiem rozszerzającego się procesu sekularyzacji, zwłaszcza w Europie, liczymy wszyscy na impuls, który wypłynie z Polski, Ojczyzny św. Stanisława. Ów impuls pomoże nam, w tej przeżywającej trudności wiary Europie Zachodniej, znowu przypomnieć sobie o naszych głębokich chrześcijańskich korzeniach. Zawsze napawa mnie wzruszeniem, gdy obserwuje jak bardzo Ojciec św. oddany jest Matce Najświętszej, która stanowi dla niego drogę do Chrystusa. Streszcza się to w jego haśle: „Totus Tuus”. I chciałby was również zachęcić, aby miłość do Matki Bożej była dla was drogą do Jezusa. Chciałbym też serdecznie was prosić o modlitwę za Ojca św. i za nas, którzy stoimy przy jego boku i wspomagamy go w jego posłannictwie. Niech błogosławieństwo Boże prowadzi was wszystkich ku dojrzałości wiary.

Wywiad z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem

Radio Plus

Czym jest praca Księdza Kardynała u boku Ojca świętego?

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:

Możliwość posługiwania u boku Ojca świętego, uważam za wielkie wyzwanie. (…) Ta atmosfera współpracy i zaufanie Ojca świętego są dla mnie źródłem osobistej radości, nawet wtedy, kiedy odczuwam już dolegliwości wieku i napotykam na problemy, które przerastają moje siły.

Redakcja Radia Plus (pytania Krzysztofa Drwala, które tłumaczył ks. Rektor Stanisław Budzik);

Tekst wywiadu:

Redakcja Radia Plus
Odwiedza Ksiądz Kardynał miejsca związane z życiem i niezwykłą działalnością Św.. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski. Mija 750 lat od jego kanonizacji. Jak Ksiądz Kardynał patrzy na tę postać? Czego mogą się od niej uczyć współcześni chrześcijanie, nie tylko Polacy?

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Święty Stanisław był przede wszystkim człowiekiem, który nie zważając na własne zdrowie i życie z zaangażowaniem troszczył się o porządek moralny i wolność Kościoła, która związana jest przecież z wolnością człowieka i w ten sposób reprezentuje on sprawy i tematy, które są w podobnym stopniu aktualne w każdym czasie: obrona godności i praw człowieka, troska o zachowanie porządku moralnego i moralności płynącej z wiary.
Widzę tutaj głębszy, wewnętrzny związek między posługą Ojca świętego dziś a tym, co uczynił w swoim czasie św. Stanisław. To nam przypomina po prostu nasze zadania związane z troską o wolność i zaangażowanie w wierze, z troską o świadectwo wiary i poszanowanie Bożych praw w świecie, z troską o zaangażowanie w tym, co dobre.

Radio Plus:
Gdy trwała wojna w Iraku, mówił Ksiądz Kardynał w wywiadach dla włoskiej prasy, że nie było wystarczającego powodu, by rozpętać tę wojnę. Jak dzisiaj Ksiądz Kardynał ocenia tę całą sytuację? Czy zmieniło się zdanie Księdza Kardynała na ten temat?

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Tak, w tej kwestii nic się nie zmieniło, ponieważ sukces nie może zmienić prawa i ten prosty fakt, że Amerykanie odnieśli sukces, nie usprawiedliwia całego przedsięwzięcia, a poza tym pozostaje nadal ważne pytanie, jak się ułoży przyszłość Iraku. Wydaje się, że relatywnie łatwiej było wygrać wojnę, o wiele trudniejsze jest teraz osiągnięcie i utrwalenie prawdziwego pokoju. Trudno jest przewidzieć, kiedy w tym kotłującym się od niepokojów i napięć kraju, który zamieszkują ludzie różnych narodowości, ras i grup religijnych, zostanie wprowadzony porządek i pokój. Dlatego też, w aktualnym kontekście sytuacji, moja ocena wojny się nie zmieniła.

Radio Plus:
Dlaczego podjęto prace nad stworzeniem kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Czy należy to rozumieć, że wierni mają problemy z pokonaniem gąszczu tekstów, aby poznać i przypomnieć sobie najważniejsze i najbardziej podstawowe elementy nauki i moralności katolickiej?

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Nie, myślę, że – może w ten sposób powiem – istnieją dwie podstawowe funkcje Katechizmu, który opracowaliśmy 10 lat temu. Katechizm przedstawia, po pierwsze, całość prawd wiary katolickiej i jako taki jest przede wszystkim dokumentem nauczania Kościoła (als Referenzbuch) i tekstem służącym pogłębieniu wiary (Lesebuch), ale nie był on od początku pomyślany jako podręcznik do nauki religii czy katechizm podręcznikowy. Bardzo szybko pojawiła się jednak potrzeba wydobycia z KKK, można tak powiedzieć, istotnych treści i wiele takich prób zostało zrealizowanych. W czasie Kongresu związanego z 10-leciem Katechizmu pojawiła się z wielu stron propozycja, żeby Stolica Apostolska sama dokonała swoistej syntezy Katechizmu, która nie jednak nie miałaby na celu zastępowanie katechizmów przygotowanych praktycznie dla celów szkolnych, ale mogłaby służyć jako – można powiedzieć – pomoc do łatwiejszego zrozumienia prawd wiary.

Radio Plus:
Ostatnio ukazała się książka Księdza Kardynała zatytułowana „Bóg bliski”. Wskazuje w niej Ksiądz Kardynał na rolę poprawnego celebrowania i właściwego rozumienia Eucharystii. W Wielki Czwartek poznaliśmy Encyklikę Jana Pawła II, też o Eucharystii.
Dlaczego Kościół teraz, tak szczególnie, podkreśla znaczenie tajemnicy Eucharystii?

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Eucharystia jest po prostu i przede wszystkim centrum życia Kościoła i dziś, w czasie, kiedy obserwujemy zjawisko postępującej sekularyzacji, odczuwamy tym bardziej potrzebę większej i mocniejszej wspólnoty z Chrystusem, wspólnoty, która jest darem Eucharystii, w której Chrystus rzeczywiście jest obecny, ze swoim Bóstwem i Człowieczeństwem. Potrzebujemy dzisiaj szczególnie tego wewnętrznego źródła mocy, przez który Chrystus ciągle na nowo tworzy wspólnotę Kościoła. Potrzeba nam na nowo uczyć się i wnikać w głębię i piękno tej Tajemnicy, potrzeba nam na nowo ją rozumieć, szczególnie po wielu zawirowaniach ostatnich dziesięcioleci. To jest nasze wielkie katechetyczne i pastoralne zadanie. „Moja mała książka” jest właściwie zbiorem kazań i wykładów jeszcze z okresu monachijskiego, który wydali moi uczniowie. Ojciec święty uznał, że po 25 latach swojego Pontyfikatu nadszedł czas, aby wydać Encyklikę dotyczącą Eucharystii, która jest – powiedziałbym – wspaniałym sercem Kościoła.

Radio Plus:
Jest Ksiądz Kardynał Dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Po raz pierwszy w historii Kościoła na czele Kolegium Kardynalskiego stanął Niemiec.
Jak Ksiądz kardynał to odbiera?

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Chciałbym powiedzieć, że przynależność narodowa nie odgrywa tutaj żadnej roli. Jeśli należy się do tego Kolegium, to przynależy się już do całego Kościoła. Mój długoletni pobyt w Rzymie sprawił, że w sposób niejako naturalny doszedłem do tej pozycji w Kolegium, której zadaniem jest przede wszystkim koordynacja funkcjonowania Kolegium, to znaczy po prostu pomoc współbraciom we wzajemnej komunikacji, przekazywanie informacji o śmierci kogoś ze współbraci, gratulacje z okazji ich urodzin czy imienin. W tym roku takim miłym zadaniem będzie organizacja spotkania całego Kolegium Kardynalskiego z Ojcem Świętym z okazji jubileuszu Pontyfikatu. To zadanie sprawia mi szczególnie dużo radości. Jest czymś pięknym i radosnym, jeśli czyta się odpowiedzi Kardynałów z całego świata, cieszących się z tego spotkania, które nie tylko będzie dla nas okazją wzajemnego spotkania i zobaczenia się, ale przede wszystkim okazją spotkania się razem z Ojcem świętym i wokół Niego.

Radio Plus:
Właśnie w imieniu Kolegium Kardynalskiego rozesłał Ksiądz Kardynał zaproszenia na Jubileusz 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego. Czym jest praca Księdza Kardynała u boku Ojca świętego? Można tak niewątpliwie mówić, bo przecież Kongregacja Nauki Wiary jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą Kongregacją w Kościele.

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Możliwość posługiwania u boku Ojca świętego, uważam za wielkie wyzwanie. To wielkie zaufanie Ojca świętego, jakie przy tym ciągle odczuwam, dodaje mi sił i odwagi w wypełnianiu trudnych czasem zadań, bo przecież jako Kongregacja mamy z jednej strony obowiązek objęcia troską całej problematyki rozwoju wiary w świecie; mamy przy tym okazję przeżywać wiele pięknych rzeczy, takich, jak radość i entuzjazm wiary u młodych, szczególnie okazywaną w czasie spotkań z Ojcem Świętym, ale także doświadczamy w świecie nękanym wieloma niepokojami wielu problemów w wierze. Z drugiej jednak strony, szczególnie w sektorze dyscypliny wiary, mamy do czynienia z różnorodnymi problemami, które staramy się rozwiązywać w Kongregacji w atmosferze dobrej, wzajemnej współpracy i zrozumienia, za co Bogu niech będą dzięki, a zaufanie Ojca świętego, którym się cieszymy, dodaje nam sił i podtrzymuje nas niejako w wypełnianiu naszych obowiązków. Ta atmosfera współpracy i zaufanie Ojca świętego są dla mnie źródłem osobistej radości, nawet wtedy, kiedy odczuwam już dolegliwości wieku i napotykam na problemy, które przerastają moje siły.

Ksiądz Rektor przy tym dodał: Ale nie widać tego u Księdza Kardynała.
Ksiądz Kardynał się na to znacząco uśmiechnął.

Radio Plus:
Przy okazji jubileuszu Pontyfikatu Jana Pawła II pojawiają się znów informacje na temat ewentualnej rezygnacji Papieża, Jego stanu zdrowia. Czy te plotki nie odbijają się już czkawką w Watykanie, przecież obserwujemy dobrą kondycję i zdrowie Ojca świętego, chociażby przy okazji Jego pielgrzymki do Hiszpanii.

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger:
Myślę, że należałoby powoli te wszystkie tego rodzaju plotki po prostu ignorować, ponieważ tego rodzaju wypowiedzi nie są w ogóle warte jakiejkolwiek uwagi, by się nimi poważnie zajmować. Ojciec święty czuje się aktualnie dobrze, a przede wszystkim jest w Bożych rękach i dlatego w ogóle nie warto zajmować tego typu plotkami.

Szczególnym czcicielem św. Stanisława jest ojciec święty Jan Paweł II. Przez I 5 lat był następcą wielkiego Biskupa-Męczennika. Co roku 8 maja urządzał ku jego czci uroczystą procesję z relikwiami Świętego ze Skałki w Krakowie na Wawel. Kiedy otrzymał z rąk papieża Pawła VI kapelusz kardynalski, w powrotnej drodze do Polski wstąpił do Osjaku w Karyntii, gdzie ma się znajdować według podania grób Bolesława Śmiałego i odprawił tam Mszę świętą. Widziano nieraz metropolitę zatopionego w modlitwie żarliwej przy grobie św. Stanisława. Rocznicę 900-lecia śmierci Męczennika (1079-1979) opracował w najdrobniejszych szczegółach. Pielgrzymkę swoją do Polski odbył właśnie w tę rocznicę, by uczcić swojego poprzednika na tronie biskupów krakowskich. Chwalebną postać Biskupa przypomniał w kazaniu powitalnym na placu Zwycięstwa w Warszawie, na konferencji do Episkopatu Polski na Jasnej Górze, w katedrze krakowskiej na zakończenie synodu krakowskiego, który rozpoczął, i w homilii pożegnalnej na Błoniach Krakowskich. Jeszcze przed swoim przybyciem do Polski udał się Ojciec święty do kościoła św. Stanisława w Rzymie, by w jego uroczystość (8 maja) odbyć uroczystą celebrę. Wreszcie za natchnieniem papieża Jana Pawła II poczta watykańska wydała osobne znaczki ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Ks. Wincenty Zaleski SDB

man experiencing some problems with alcohol, conceptual shot„Uzależnionych jest ponad milion Polaków, niemal cztery miliony piją ryzykownie, szkodliwie alkohole, dwa miliony polskich dzieci żyje w rodzinie z problemem alkoholowym” – czy to tylko teoria? Coś co nas nie dotyczy? Czy problemy z alkoholem mają inni, inne rodziny? Nie my? Może warto się nad tym zastanowić? Czy przypadki alkoholizmu w rodzinie wypieramy z własnej świadomości, licząc na to że „kiedyś będzie dobrze”?

==

Hasło czterdziestego szóstego już Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu brzmi: „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości”. Celem Tygodnia jest nie tylko zachęcenie do abstynencji od alkoholu, ale może przede wszystkim jest to czas modlitwy za ludzi uzależnionych od alkoholu i za ich rodziny. Całkowita rezygnacja z alkoholu na tych kilka dni nawet przez pijących rzadko i niewiele może być formą pokuty za nadużywających alkoholu. Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych.

W liście skierowanym do wiernych bp Tadeusz Bronakowski przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości podkreślił wielką rolę ojca w rodzinie. „Budowanie dobrej rodziny i wychowywanie dzieci nie jest możliwe, gdy brakuje trzeźwości. Dlatego też jednym z podstawowych obowiązków ojca jest troska o trzeźwość własną, ale też trzeźwość żony i dzieci” – zaznaczył.

Bp Bronakowski zwrócił uwagę na skalę problemu. „Uzależnionych jest ponad milion Polaków, niemal cztery miliony piją ryzykownie, szkodliwie alkohole, dwa miliony polskich dzieci żyje w rodzinie z problemem alkoholowym” – napisał.

Jak podkreślił bp Bronakowski, polskie rodziny, polskie społeczeństwo, potrzebują dzisiaj trzeźwych ojców, ale potrzebują także trzeźwych ojców duchownych. „Kapłani powinni z ojcowską miłością zaangażować się w ochronę trzeźwości polskich rodzin” – zaznaczył.

Jak co roku Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości przygotował vademecum skoncentrowane wokół tematu przewodniego. Są w nim także m.in. pomoce liturgiczne, modlitewnik Apostoła Trzeźwości, konspekty katechez i wykaz instytucji, do których mogą się zwrócić osoby walczące o trzeźwość własną lub swoich bliskich. Więcej informacji o tygodniu modlitw na: www.duszpasterstwotrzezwosci.pl.


za gosc.pl

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Św. na VI Niedzielę Zwykłą

Intencje Mszy Świętych: 11.2.2013-17.2.2013r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 11.2.2013-17.2.2013r.

W bazylice śś. Marii Magdaleny i Stanisława BM trzy zespoły muzyczne i wierni wspólnie zakończyli tradycyjny okres kolędowania.

Okres Bożego Narodzenia trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, ale tradycyjnie kolęduje się do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego – mówi ks. prał. Władysław Pasiut, szczepanowski proboszcz i kustosz sanktuarium św. Stanisława. Ks. Pasiut prowadził wspólne kolędowanie, przypominając historię pieśni i pastorałek bożonarodzeniowych.

W części koncertowej wystąpiły trzy zespoły: dziecięcy Oremus pod dyrekcją Elżbiety Polak, chór sanktuaryjny pod dyrekcją Wojciecha Oleksyka – oba zespoły ze Szczepanowa oraz trio wokalne Na Trzy, w którym śpiewał m.in. ks. Sławomir Krzyżanowski, wikariusz w parafii św. Stanisława w Szczepanowie.

Na wspólne kolędowanie przybyło wielu wiernych. – Szkoda, że w ciągu całego tego czasu tylko raz jest takie wspólne kolędowanie. Warto częściej, bo to dobry i piękny pomysł – mówi pani Jadwiga, której najbardziej podobał się występ chóru.

Galeria zdjęć <== 

Ks. Zbigniew Wielgosz/GN

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Św. na V Niedzielę Zwykłą

Intencje Mszy Świętych: 4.2.2013-10.2.2013r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 4.2.2013-10.2.2013r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Św. na IV Niedzielę Zwykłą

Intencje Mszy Świętych: 28.1.2013-3.2.2013r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 28.1.2013-3.2.2013r.

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa
  • YouTube