Skip to content

W naszych modlitwach polecajmy wszystkich, którzy swoje życie złożyli na Ołtarzu Ojczyzny.

==

W celu uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia br. (czwartek) o godz. 17.00 włączone zostaną syreny alarmowe znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego. Dźwięk syren rozlegać się będzie przez minutę.

Apelujemy do mieszkańców powiatu o wstrzymanie na minutę ruchu kołowego i pieszego. Będzie to symboliczny hołd złożony bohaterom Powstania – tym, którzy walczyli o wyzwolenie Stolicy i dążyli do niepodległego Państwa Polskiego.

Powstanie było walką o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków. 1 sierpnia 1944 roku był początkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal ze wszystkich regionów Polski.

Powstanie Warszawskie było ostatnim w czasie drugiej wojny światowej tak dramatycznym aktem polskiej wojny o niepodległość. Żołnierze Armii Krajowej mieli świadomość, że na ulicach Warszawy toczy się walka o całą Polskę, a nie tylko o jej stolicę.

za www.informatorbrzeski.pl

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XVII Niedzielę Zwykłą – 27 lipca 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 28.07.2014-3.08.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 28.07.2014-3.08.2014 r.

SONY DSCSetki wiernych przybyły jak co roku 22 lipca do sanktuarium szczepanowskiego na uroczystość św. Marii Magdaleny – pierwszej patronki tutejszej parafii. Św. Maria Magdalena jest również patronką trwającego w  parafii św. Stanisława BM w Szczepanowie roku jubileuszowego związanego z 1000 – leciem chrześcijaństwa na tej ziemi, z której wyszedł św. Stanisław, patron diecezji i Polski.

Uroczystą sumę o godz. 11.00 celebrował ks. Edward Bryła rodak szczepanowski, obchodzący w tym roku 40 rocznicę święceń kapłańskich,  rezydent w parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach.

W uroczystościach wzięli udział księża rodacy oraz wikariusze którzy pracowali w Szczepanowie. Po sumie odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna wokół bazyliki.

W archiwach możemy znaleźć informacje o ufundowaniu przez   Wielisława i Bognę - rodziców św. Stanisława BM kościoła pw. Św. Marii Magdaleny. Obecny kościół Św. Marii Magdaleny został ufundowany w 1470 roku przez Jana Długosza.  Kościół szczepanowski stanowi jedną z szeregu budowli ufundowanych przez Długosza. Jako człowiek wrażliwy na dawne tradycje, pragnął on w miejscach ważnych dla Polaków, wznieść trwałe pomniki- budowle upamiętniające wyjątkowe wydarzenia i ludzi.

W poniedziałek 28 lipca 2013 r. przypada 23 rocznica konsekracji Księdza Biskupa Jana Styrny naszego rodaka – pełniącego posługę w diecezji elbląskiej. W swoich modlitwach w tym dniu w szczególny sposób w czasie Mszy Świętej i Nowenny będziemy polecać dobremu Bogu Osobę Księdza Biskupa, prosząc dla Niego o potrzebne łaski.

===

Ksiądz Jan Styrna urodził się 25 stycznia 1941 r. w Przyborowie.

Po złożeniu egzaminu dojrzałości w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r. Jako wikariusz pracował w Nowym Wiśniczu, Krynicy-Zdroju, Mielcu. W 1971 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone doktoratem z teologii pastoralnej. Pod koniec lat 70. duszpasterzował polskim robotnikom w diecezji berlińskiej, a po powrocie do kraju był wykładowcą warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1980 r. został mianowany proboszczem, a następnie dziekanem w Bieczu. Dnia 22 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i przyznał stolicę tytularną Aquipendium. Sakrę biskupią przyjął dnia 28 lipca 1991 r. Od 2001 r. pełni funkcję krajowego duszpasterza rolników. Od 2 sierpnia 2003 r. biskup ordynariusz Diecezji Elbląskiej. Jego ingres do Katedry św. Mikołaja w Elblągu odbył się 23 sierpnia 2003 r.

23 listopada 2013 r. ksiądz Biskup Jan Styrna zrezygnował z kierowania diecezją elbląską. Jak napisał do wiernych w specjalnym komunikacie – decyzję taką podjął ze względu na stan zdrowia.

2013-07-22-szczepanow-0138Liturgiczne wspomnienie Świętej Mari Magdaleny przypadające 22 lipca w parafii Szczepanów to dzień uroczystości odpustowych.

Wg kronik rodzice św. Stanisława BM – Wielisław i Bogna mieli szczególne nabożeństwo do Św. Marii Magdaleny. Jako votum o uproszenie narodzin syna ufundowali oni kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Obecny kościół Św. Marii Magdaleny został ufundowany przez Jana Długosza. W kronice “Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” wspomina on o odpuście w Szczepanowie ku czci Św. Marii Magdaleny. Tak więc szczepanowskie odpusty mają już kilkuset letnią historię.

Sumie odpustowej o godz. 11.oo. będzie przewodniczył ksiądz Edward Bryła nasz Rodak, obchodzący w tym roku 40 rocznicę święceń kapłańskich. Po sumie będzie uroczysta procesja eucharystyczna.

Lipcowy odpust – to jeden z trzech odpustów jakie są obchodzone w tutejszej parafii.

Bardzo prosimy by przygotować wszystkie sztandary i feretrony. Strażaków prosimy o niesienie baldachimu i sztandarów. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia, dzieci I komunijne w swoich strojach. Apelujemy do Parafian i prosimy, by jak najliczniej uczestniczyć w sumie odpustowej.

W sobotę 26 lipca – wspomnienie Świętych: Joachima i Anny, rodziców NMP. Jest to dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. W tym dniu tradycyjnie obchodzimy dzień urodzin Świętego Stanisława BM. Msza święta o godz. 18.oo w bazylice. Nie będzie Mszy Św. przy Kaplicy Narodzenia Świętego Stanisława, ze względu na prowadzone tam prace remontowe.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XVI Niedzielę Zwykłą – 20 lipca 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 21.07.2014-27.07.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 21.07.2014-27.07.2014 r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XV Niedzielę Zwykłą – 13 lipca 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 14.07.2014-20.07.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 14.07.2014-20.07.2014 r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XIV Niedzielę Zwykłą – 6 lipca 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 7.07.2014-13.07.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 7.07.2014-13.07.2014 r.

2013-08-17 wokowice 0003Trwają zapisy na jedyne w swym rodzaju rekolekcje w drodze. Tegoroczna, XXXII Pieszą Pielgrzymka Tarnowska odbędzie się pod hasłem: „Miłość na śmierć nie umiera”. Pątnicy pójdą przez wioski i miasta naszego kraju z modlitwą i umartwieniem. Poniosą przesłanie o miłości do końca, aby u stóp Matki Bożej Częstochowskiej uklęknąć po dziewięciu dniach modlitwy, postu i pielgrzymkowego umartwienia.

Obecny rok liturgiczny, którego tematem są słowa „Wierzę w Syna Bożego”, ma w diecezji tarnowskiej szczególny rys, który jest naznaczony żywą obecnością bł. Karoliny Kózkówny, której 100-lecie męczeńskiej śmierci wspominamy, a która wzywa nas, jak każdy męczennik, do dawania świadectwa.

Dlatego wybierając się na tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę, jej uczestnicy będą wpatrywać się w bł. Karolinę, która swoje credo w Jezusa Chrystusa Bożego Syna wyznała niezwykle pięknym życiem i śmiercią. Zaś słowa św. Pawła z Listu do Galatów „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20), które na szlaku przybrały formę poetycką zaczerpniętą od ks. Jana Twardowskiego – „Miłość na śmierć nie umiera” – w sposób najpełniejszy oddają tajemnicę jej życia i śmierci.

Pielgrzymi z Dekanatu Szczepanowskiego, Czchowskiego oraz Brzeskiego pielgrzymują tradycyjnie w grupie nr 8, której patronem jest Św. Stanisław ze Szczepanowa.

Pielgrzymi wyruszą na szlak 17 sierpnia 2014 r. Przed nimi trasa ok. 230 km. Pielgrzymkę rozpocznie Eucharystia o godz. 6.30 sprawowana na Placu Katedralnym w Tarnowie. Radio RDN Małopolska będzie transmitowało Msze Święte w Tarnowie i Częstochowie oraz każdego dnia przekazywało relacje z pielgrzymki. Piesza Pielgrzymka Tarnowska wejdzie na Jasną Górę 25 sierpnia około godz. 14.00.

Tych, którzy nie mogą udać się pieszo do Częstochowy (szczególnie chorych) zachęcamy do duchowego pielgrzymowania i łączenia się z pielgrzymami za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia. Osoby, które zdecydują się na taką formę pielgrzymowania prosimy by również zgłosić w zakrystii.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską będą prowadzone, tak jak w latach ubiegłych, w parafii do końca lipca, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 90,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60,00 zł. a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 10 zł resztę dopłaca Caritas.

Dodatkowe informacje na stronie www.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl. Można tutaj znaleźć szereg aktualności a także przydatne informacje dla każdego pielgrzyma – a więc listę z ekwipunkiem pielgrzyma, słowniczek pielgrzymkowy oraz informacje o możliwości pielgrzymki duchowej lub ślubu na Pielgrzymce.


za diecezja.tarnow.pl

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XIII Niedzielę Zwykłą – 29 czerwca 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 30.06.2014-6.07.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 30.06.2014-6.07.2014 r.

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa
  • YouTube