Przejdź do treści

2014-10-26 Szczepanow_0046Na zakończenie Tygodnia Misyjnego – w niedzielę 26 października odbył się konkurs misyjny dla dzieci, które miały za zadanie przebrać się w strój charakteryzujący wybrany przez siebie kontynent.

W konkursie wzięło udział 11 dzieci (zatem dość mało). Dzieci przedstawiły przedstawiły kontynenty: Afrykę, Azję i Amerykę Południową. Każdy stój był oryginalny. Trzeba przyznać, że najmłodsza uczestniczka przebrana za Japonkę podbiła sera tak jury jak i widzów.

Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało nagrodę – instrument muzyczny wykonany przez dzieci z Indonezji.
Dziękujemy pani Ani i Bogusi za upieczone ciasteczka misyjne, które ze smakiem spożyli wszyscy obecni goście.
Dziękuję także tym rodzicom, którzy pomogli dzieciom wziąć udział w konkursie.

Dbajmy o takie chwile, bo dzięki nim pomagamy biednym…


Ks. Tomasz Rąpała

Foto Olczak

2012-10-21 Sterkowiec 0013W chwilach zadumy nad grogami bliskich – pamiętajmy również o żołnierskich grobach. Na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie oraz na cmentarzu wojennym w Sterkowcu znajdują się liczne mogiły poległych żołnierzy. To ślady pamięci wydarzeń jakie miały miejsce na naszej ziemi w okresie I i II Wojny Światowej.

Uczcijmy Bohaterów symbolicznym zniczem i modlitwą – niech to przywróci pamięć o ich czynach wśród nas.

Lokalizacja cmentarzy (mapy satelitarne)

Cmentarz wojenny nr 273 Szczepanów

Cmentarz wojenny nr 273 – mapa

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 87 żołnierzy austro-węgierskich i 35 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 279 Dziekanów Sterkowiec

Cmentarz wojenny nr 279  – mapa

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 108 żołnierzy austro-węgierskich oraz 40 żołnierzy rosyjskich.

1. listopada

W sobotę, 1 listopada wypada Uroczystość Wszystkich Świętych.

Msze św. przed południem jak w każdą niedzielę. Po południu o godz. 13.3o na cmentarzu różaniec za zmarłych, o godz. 14.oo Msza św.

Ofiary na tacę z tej Mszy św. przeznaczone będą na prace porządkowe na cmentarzu. Zachęcamy do licznego udziału w procesji, oraz we Mszy świętej ofiarowanej za Wszystkich Wiernych Zmarłych. Uczestnicząc na Cmentarzu we Mszy świętej, możemy w tym dniu przyjąć po raz drugi Komunię Świętą, ofiarując ją za tych którzy od nas odeszli.

Przypominamy wiernym, że nie będzie w Bazylice Mszy św. o godz. 15.3o.

W Uroczystość Wszystkich Świętych o godzinie 20.oo w kościele na cmentarzu, młodzież z Grupy Apostolskiej przedstawi pantomimę pt. „Nie lękajcie się świętości”, która ukaże nam osobistą drogę do świętości, następnie o godz. 21.oo poprowadzi Różaniec za zmarłych. Zapraszamy wszystkich, szczególnie młodzież i kandydatów do bierzmowania.

Jak co roku przy bramie cmentarnej w dniu 1. listopada, zbierane będą ofiary na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Ksiądz Rektor wraz ze wspólnotą seminaryjną, składa serdeczny Bóg zapłać!

2. listopada
W niedzielę 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.

Msze św. w Bazylice o godz. 6.3o, 8.oo i 17.oo, 11.oo. Po południu o godz.15.oo różaniec z wypominkami, o godz. 15.3o Msza św.

Przed każdą Mszą św. różaniec z wypominkami. W ciągu tygodnia różaniec z wypominkami zmarłych będzie o godz. 17.oo., po różańcu Msza Święta. Zachęcamy by zyskiwać odpust, który możemy ofiarować każdego dnia za jedną duszę. Kartki z wypominkami prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XXIX Niedzielę Zwykłą – 26 października 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 27.10.2014-2.11.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 27.10.2014-2.11.2014 r.

Sprawy duchowe
W ciągu tygodnia, zachęcamy dzieci i młodzież szkolną do spowiedzi świętej pół godziny przed Mszą świętą poranną oraz w czasie nabożeństw różańcowych. Natomiast w piątek po nabożeństwie różańcowym i Mszy św., czyli, od godziny 18.3o do 20.oo będzie spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i przed I piątkiem miesiąca listopada, dla tych, którzy powrócą z pracy. Przybędą Księża z Dekanatu, aby nam pomóc w spowiedzi świętej, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania. Przypominamy, że stan łaski uświęcającej konieczny jest, aby zyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za naszych bliskich zmarłych.

Wypominki

Przy wyjściu z kościoła ministranci rozdają kartki na wypominki. Kartki z wypominkami prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Tydzień Modłów za Zmarłych

Przypominamy, że wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Aby zyskać odpust zupełny trzeba wypełnić następujące warunki:
– być po spowiedzi sakramentalnej – przyjąć w tym dniu Komunię św.
– nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych,
– odmówić modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, oraz modlitwę w intencjach Ojca świętego. np. /Ojcze nasz, lub Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę/. Trzeba też wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu również lekkiego i ofiarować odpust za jedną duszę cierpiącą w czyśćcu.

Znicze
Przy naszym cmentarzu prowadzona jest sprzedaż zniczy. Jeśli nie musimy, nie kupujmy gdzie indziej. Starajmy się w ten sposób włączyć w sfinansowanie prac budowlanych przy Panteonie świętych i błog. naszej diecezji.

Sprawy porządkowe

Coraz więcej osób przybywa na nasz cmentarz parafialny by uporządkować groby swoich bliskich. Apelujemy, by uschłe liście, kwiaty, szkło, plastik segregować i składać w wyznaczonym miejscu.

Przypominamy, że wszystkie prace budowlane przy pomnikach i nagrobkach powinny być wcześniej uzgodnione i trzeba na nie uzyskać pozwolenie.

2014-10-19 Szczepanow_0007Z okazji Niedzieli Misyjnej w bazylice w Szczepanowie podczas Mszy św. nastąpiło rozesłanie grup działających w parafii do pracy apostolskiej.

– Hasłem tego rozesłania są słowa: „Szczepanów – moja parafia, moja misja”. Chcemy uświadomić ludziom, że mają misję głoszenia Ewangelii w swojej wspólnocie na mocy chrztu świętego. Ksiądz proboszcz jako pasterz parafii wręczył liderom różnych grup świece mające symbolizować światło Chrystusa. Mają one być zapalane podczas spotkań – mówi ks. Tomasz Rąpała.

Liderzy grup otrzymali również do rozważania na spotkaniach tekst homilii papieża Franciszka z uroczystości Zesłania Ducha Św.

W obrzędzie przekazania świec uczestniczyli także strażacy. – Oni również działają na rzecz tej wspólnoty i włączają się w jej życie pomagając nam chociażby przeżywać różne uroczystości. Co prawda, są powołani do gaszenia ognia, ale mają zapalać inny ogień w swoim życiu – dodaje ks. Tomasz.

Niedziela Misyjna była również okazją do wpierania działa misyjnego. Po Mszach św. można było złożyć ofiarę na misje i otrzymać specjalne przedmioty.

– To kubki malowane przez dziewczynki z DSM i niezwykłe instrumenty wykonane przez dzieci z Indonezji. Ofiary zostaną złożone na pomoc dla potrzebujących. Otrzymaliśmy dziś świecę, która będzie płonąć na naszych spotkaniach. Mamy trzy cele: głoszenie Ewangelii i modlitwę za misjonarzy, wspomaganie ich materialnie, oraz zachęcanie innych dziewczynek do wstąpienia czy to do grupy misyjnej, czy do DSM – mówi Teresa Moryc, animator misyjny i przewodniczka DSM.

==
ks. Zbigniew Wielgosz
Foto Olczak

006W roku kanonizacji św. Jana Pawła II Św. w naszej pamięci szczególnie  odnajdujemy datę 16 października 1978 r. i wiemy, że ten dzień zmienił bieg historii i wpisał się w osobistą historię każdego z nas.

Warto jednak zapytać na ile pamiętamy i jesteśmy wierni nauczaniu św. Jana Pawła II i ukazywanej nam przez niego drodze do świętości.

Karol Józef Wojtyła (18.05.1920 – 2.04.2005) urodził się w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.

16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego.

Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku.

W pamięci mieszkańców Szczepanowa na zawsze pozostaną jego wizyty w sanktuarium, a także pamięć i troska jakimi darzył miejsce narodzin Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Poniżej przedstawiamy niektóre fakty związane z życiem ks. kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II, oraz informacje nt. jego pobytu w Szczepanowie.

======

Ks. kardynał Karol Wojtyła w Szczepanowie <==

174911_krzyz_niebo_chmury_promienie_slonca- Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego – te słowa papieża Pawła VI będą przypominane 19 października, który będzie jednocześnie dniem jego beatyfikacji oraz będzie obchodzony w tym roku jako Światowy Dzień Misyjny. Rozpocznie on Tydzień Misyjny, któremu towarzyszyć będzie hasło „Z Ewangelią do narodów”.

W najbliższą niedzielę (19.10) podczas Eucharystii o g. 8.00 – Ksiądz Proboszcz dokona posłania do misji w parafii wszystkie grupy działające przy naszym Sanktuarium.

Jest to wyraz pragnienia, aby świeccy złączeni w jednym Duchu ukazywali drogę Ewangelii Jezusa. Przedstawiciel każdej wspólnoty otrzyma symboliczną świecę, przy której powinni rozważać Słowo Boże, dzielić się Nim jak chlebem powszednim.

W naszej parafii dzień ten będziemy obchodzić pod hasłem: SZCZEPANÓW: MOJA PARAFIA – MOJA MISJA. Zapraszamy wszystkich gotowych do chodzenia drogą wiary odważnej i konsekwentnej. Innej po prostu nie ma…

Ks. Tomasz Rąpała

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 12 października 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 7.10.2014-19.10.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 7.10.2014-19.10.2014 r.

2014-10-05 Szczepanow_0003W pierwszą niedzielę października (05.10.2014) w Szczepanowskim Sanktuarium odbyła się Procesja Różańcowa do przykościelnych kaplic w murze okalającym bazylikę. W procesji przeszło kilkuset parafian.

7 października Kościół obchodzi święto Matki Bożej Różańcowej. To święto przypomina nam, abyśmy wzięli do ręki Różaniec, a może nawet jeszcze powtórnie odczytali List Jana Pawła II o Różańcu świętym. W tym liście Jan Paweł II przypomniał, że Różaniec to modlitwa rodzin o pokój. Różaniec daje siłę i pomaga pokonywać różne problemy.

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe,które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią. Rozważanie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie.
Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, narody i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła.

==
www.facebook.com/olczakfoto

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa
  • YouTube