Skip to content

peregr_relacjeW związku z uroczystością peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii świętych; Jana Pawła II i Siostry Faustyny do naszej Parafii, apeluję o czynne zaangażowanie się Parafian, również w przygotowania zewnętrzne. Trzeba uporządkować teren przy bazylice, skosić trawę na parkingach i przy drodze, udekorować teren.

Obraz do naszej Parafii przybędzie już w piątek o godz. 17.oo z Parafii Maszkienice. W czasie przejazdu samochód Kaplica będzie eskortowany przez druhów OSP, dlatego bardzo proszę aby na trasie od Sterkowca do Bazyliki przystroić drogę flagami, tak jak to robimy na czas odpustu oraz przyozdobić swoje domy. W sklepiku sanktuaryjnym są do nabycia okolicznościowe plakaty, chorągiewki i inne ozdoby. We wtorek będą okolicznościowe obrazy z Jezusem Miłosiernym upamiętniającym to niezwykłe wydarzenie w 1000 – letniej historii naszej Parafii. Chciałbym, aby w taki obraz zaopatrzyła się każda rodzina. Zgodnie z programem, renowację Misji zakończymy w środę, dlatego chciałbym aby we czwartek, Parafia była już odświętnie udekorowana.

Kilka informacji na temat samego powitania obrazu i relikwii.
Obraz Jezusa Miłosiernego wniosą do Bazyliki ojcowie naszej Parafii, którzy są druhami z poszczególnych jednostkach OSP. Natomiast relikwiarze wniosą matki. Niosącym obraz i relikwie powinny towarzyszyć dzieci. Dlatego bardzo proszę, aby dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, przyszły w piątek na godz. 16.3o w swoich strojach komunijnych. Również dzieci przedszkolne niech przyjdą w tych strojach w których sypią kwiaty w czasie Bożego Ciała. Dziewczynki z DSM też niech przyjdą ubrane w swoje stroje. Wszystkie te dzieci, będą uczestniczyć w obrzędzie powitania obrazu i relikwii, a po wniesieniu ich do Bazyliki złożą kwiaty. Apeluję też do rodziców, aby wszyscy lektorzy i ministranci, przyszli w swoich strojach. Po ceremonii powitania zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Księży z dekanatu szczepanowskiego, rodaków i Gości, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego i Księdza Biskupa Jana Styrnę naszego rodaka.

Informuję chorych i osoby starsze które nie będą mogły uczestniczyć we Mszy św. w Bazylice, że Msza św. o godzinie 17.oo będzie transmitowana przez Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po Mszy świętej będzie można ucałować relikwie i rozpocznie się modlitewne czuwanie, które będzie trwało 24 godziny bez przerwy.

Już dziś zapraszam wszystkich Parafian do trwania na wspólnej modlitwie.

Zróbmy wszystko, aby ten święty czas obecności Jezusa Miłosiernego i relikwii świętych Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny w naszej Parafii wykorzystać jak najlepiej dla swojej duszy, prosząc o miłosierdzie dla siebie i dla swojej rodziny i całego świata.

Drodzy czytelnicy,

Zapraszamy do lektury kolejnego ciekawego tekstu – wspomnienie ks. proboszcza Jana Cybulskiego – materiał został zamieszczony w portalu brzesko.ws.

Czytaj więcej w portalu brzesko.ws <==

Źródło – Czas, nr 58 z dnia 11 marca 1850 r Materiał nadesłał: Tadeusz Drabant

Zapraszamy również do nadsyłania ciekawych artykułów dotyczących historii naszej Parafii oraz archiwalnych zdjęć ze zbiorów prywatnych.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XXIV Niedzielę Zwykłą – 7 września 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 15.09.2014-21.09.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 15.09.2014-21.09.2014 r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XXIII Niedzielę Zwykłą – 7 września 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 8.09.2014-14.09.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 8.09.2014-14.09.2014 r.

W naszej wspólnocie Parafialnej bardzo serdecznie witamy nowych Księży wikariuszy, których Ksiądz Biskup Ordynariusz skierował do pracy duszpasterskiej w naszej Parafii.

Witamy Księdza Rafała Dańca który pracował w Parafii Św. Marcina w Gnojniku oraz Księdza Tomasza Rąpałę, który pracował w Parafii MBNP w Mielcu.

Witając Księży, życzymy, im by posługa w naszym Sanktuarium była owocną i dała wiele radości oraz duchowych przeżyć, a także polecamy ich szczególnej opieki Matki Bożej i wstawiennictwa Świętego Stanisława BM.

Szczęść Boże!

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XXII Niedzielę Zwykłą – 31 sierpnia 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 1.09.2014-7.09.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 1.09.2014-7.09.2014 r.

W poniedziałek 1 września przypada 75 rocznica wybuchu II wojny światowej. Módlmy się za naszą Ojczyznę i za tych, którzy oddali życie w jej obronie.

Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

Powakacyjny_DW_2014_iW sobotę, 30 sierpnia 2014 r., w Szczepanowie przeżywaliśmy diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Przybyli bardzo licznie uczestnicy tegorocznych rekolekcji wakacyjnych, a także ci, którzy w tym roku nie mogli pojechać. We wspólnocie dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i księży moderatorów, pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Salaterskiego dziękowaliśmy Panu Bogu za minione rekolekcje i odpoczynek wakacyjny, a także modliliśmy się o błogosławieństwo na czas formacji w ciągu roku.

Wybraliśmy sanktuarium w Szczepanowie, bo tam urodził się św. biskup Stanisław – patron ładu moralnego, tak dziś atakowanego w naszej Ojczyźnie, a dla nas, ludzi Ruchu, także patron Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która integralnie należy do charyzmatu Światło-Życie.

Spotkanie rozpoczęliśmy w Domu Pielgrzyma o godz. 10.30. Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie do Ducha Świętego ks. Paweł Płatek, Moderator Diecezjalny Ruchu krótko podsumował tegoroczne wakacje i podziękował wszystkim, którzy w tym czasie pomogli nam w przeżyciu rekolekcji oazowych. Następnie wspomniał ważne rocznice (60-lecie pierwszej Oazy Dzieci Bożych w Bibieli k. Tarnowskich Gór , 50-lecie powstania Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem, 45-lecie powstania naszego Ruchu, który początkowo nosił nazwę „Ruch Żywego Kościoła”, 35-lecie powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka) oraz przedstawił najważniejsze sprawy nowego roku formacyjnego, a także zmiany wśród odpowiedzialnych za różne wymiary życia Ruchu w naszej diecezji. Świadectwem przeżycia ONŻ I stopnia podzieliła się Marcelina Koncewicz, zaś o rekolekcjach „Etyka pożycia małżeńskiego” mówił Stanisław Matras.

Najważniejszym wydarzeniem była Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Biskup, a koncelebrowało kilkunastu moderatorów oraz kustosz sanktuarium, ks. prałat Władysław Pasiut. W homilii czcigodny Celebrans wskazywał nieustanną aktualność i potrzebę Ruchu oraz wzywał do gorliwości i jedności, wskazując ją jako gwarancję wierności Kościołowi.

Przed zakończeniem Mszy świętej dziękowaliśmy Biskupowi Stanisławowi za wspólną modlitwę i życzliwość, a młodzież i dzieci wręczyli kosz wiktuałów na jesienne i zimowe chłody:) Następnie odpowiedzialni za poszczególne diakonie i rejony Ruchu otrzymali nominacje oraz specjalne błogosławieństwo. Odpowiedzialną za Diakonię Formacji Diakonii na kolejne trzy lata pozostaje Marta Wideł, za Diakonię Środków Materialnych również na kolejne trzy lata Renata Gębala. Ryszard Nejman został odpowiedzialnym za Diakonię Muzyczną, a ks. Wojciech Karpiel – Moderatorem Diakonii Ewangelizacji, którą przejął po 7 latach prowadzenia przez ks. Jana Mikulskiego. Moderatorami Ruchu Światło-Życie w poszczególnych rejonach diecezji zostali: ks. Sławomir Sosnowski – Bochnia (po ks. Marku Mierzyńskim), ks. Jerzy Ciećko – Mielec (po ks. Sławomirze Sosnowskim), ks. Krzysztof Czyżowski – Limanowa (po ks. Marcinie Byś) i ks. Piotr Dydo-Rożniecki – Szczawnica. Nowymi parami rejonowymi Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie zostali: w rejonie Bochnia, po Ewie i Wojciechu Grela – Renata i Tomasz Zagrodzcy, w rejonie Dębica, po Annie i Jacku Nowak – Bernadetta i Józef Rutka, w nowoutworzonym rejonie Mielec – Marta i Kazimierz Reguła (ich opiekunem duchowym będzie ks. Jerzy Ciećko), w rejonie Nowy Sącz-Wschód, po Monice i Marku Oleniacz – Anna i Jerzy Talar (ich opiekunem duchowym został o. Wiesław Faron SJ) oraz w rejonie Tarnów-Centrum, po Krystynie i Andrzeju Kuc – Barbara i Wiesław Wójcik. Ponadto w rejonie DK Nowy Sącz-Centrum opiekunem duchowym pary rejonowej, po ks. Janie Piotrowskim, został ks. Zbigniew Biernat, a w rejonie DK Limanowa, po ks. Marcinie Byś – ks. Krzysztof Czyżowski.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zakończyli posługę oraz tym, którzy ją rozpoczynają lub będą kontynuować. Niech towarzyszy im modlitwa całej wspólnoty Ruchu oraz wsparcie w podejmowanych przez nich dziełach w charyzmacie Światło-Życie.

Po Eucharystii wróciliśmy do Domu Pielgrzyma, gdzie czekała na nas herbata i drożdżówka od Księdza Kustosza. Gdy lekko się posililiśmy, do dobrej zabawy zaprosiła nas Diakonia Formacji Diakonii – tańce i wspólną radość zakończył dopiero brak sił i konieczność powrotu do domu :)

Podczas Dnia Wspólnoty było z nami Wydawnictwo „Światło-Życie” – można było nabyć książki oraz inne materiały oazowe, Diakonia Formacji Diakonii oferowała materiały formacyjne, a Diakonia Komunikowania Społecznego rozprowadzała nowy Biuletyn Informacyjny. Moderatorzy Rejonowi Ruchu oraz Pary Rejonowe DK otrzymały materiały na Dni Wspólnoty w ciągu roku, materiały do formacji permanentnej (ORAR II stopnia) oraz świece.

Był to więc dzień bogaty w przeżycia:)

ks. Paweł Płatek

2014-08-24 Szczepanow_0052Podczas niedzielnej mszy świętej 24 sierpnia parafianie szczepanowscy pożegnali księdza Sławomira Krzyżanowskiego.

Decyzją Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża, z dniem 27 sierpnia 2014 r. Ksiądz mgr Sławomir Krzyżanowski, przechodzi na nową placówkę do Parafii p.w. Wszystkich Świętych i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie.

Do Bazyliki licznie przybyli zarówno młodzi jak i starsi parafianie. Wszyscy dziękowali wikaremu za lata spędzone w Szczepanowie i trud włożony w ewangelizację.

Wśród składających podziękowania dla księdza Sławomira znaleźli się przedstawiciele środowisk i instytucji z którym ksiądz podczas swojego pobytu się stykał i współpracował – przedstawiciele Rady Parafialnej, chóru sanktuaryjnego, Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Dziś, żegnając Ks. Sławomira w imieniu całej wspólnoty parafialnej, kapłanów i własnym, chcę Mu bardzo serdecznie podziękować za Jego trzyletnią pracę w naszej Parafii. Dziękuję również za zaangażowanie się życie Parafii na różnych jej odcinkach, za prowadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Róż Żywego Różańca, DSM i grup kolędniczych oraz za gorliwą pracę katechetyczną w naszych szkołach. Bóg zapłać! Księże Sławomirze! Na nowej placówce, życzymy Ci, dużo zdrowia i sił, oraz wstawiennictwa MB Chorzelowskiej i Św. Stanisława, byś swoją gorliwością zapalał innych prowadząc wiernych do Boga. Zapewniamy Cię też o modlitewnej pamięci w Sanktuarium naszego rodaka Św. Stanisława BM.
Szczęść Boże!


Foto Olczak

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na XXI Niedzielę Zwykłą – 24 sierpnia 2014 r.

Intencje Mszy Świętych 25.08.2014-31.08.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 25.08.2014-31.08.2014 r.

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa
  • YouTube